Alltid kundnyttan i fokus

SMV grundades 1979 av Stig Rosell – då under företagsnamnet S. Rosell. 1997 förvärvades dagens lokaler och bolaget ombildades till ett aktiebolag. Stigs två söner drev SMV fram till mars 2020 då Dejan Ahlenius förvärvade bolaget.

Idag ägs och drivs SMV av just Dejan som har en gedigen bakgrund inom verkstadsindustrin sedan 20 år tillbaka. SMV:s kunder består till största delen av företag inom EU som vill ha legotillverkade produkter inom skärande bearbetning – monterade och klara för direktleverans.

Företagspolicy
Våra ledstjärnor bygger i huvudsak på fem bärande punkter:

  • Nollvision för reklamationer
  • Korta leveranstider
  • Hög kvalité
  • Enkel och ärlig kommunikation
  • Vår strävan att producera med minsta tänkbara miljöpåverkan

Kontakta oss gärna för mer information