företaget

Sävedalens Mek. Verkstad AB

SMV startades 1979 av Stig Rosell hemma i källaren och hette då S. Rosell. Sedermera flyttade han företaget ur källaren och in i garaget.

Till slut blev även garaget för trångt och 1997 köptes lokalerna där SMV ligger idag. Vi passade även på samtidigt att ombilda företaget till AB.

Idag är vi 1 ägare och anställda. Våra kunder består mest av företag inom EU som vill ha legotillverkade produkter inom skärande bearbetning och montering.

Företagspolicy

Nollvision för reklamationer.
Hålla utlovade leveranstider till hundraprocent.
Löpande kvalitetsförbättra vår tillverkning och våra arbetsrutiner.
Förbättra vår marknadsföring, bredda kundunderlaget, utöka maskinparken.